Novetats

 

ECCS'13 - European Conference on Complex Systems. Barcelona,  setembre, 2013.- Albert Bastardas i Àngels Massip coordinen el número 11 de la revista LSC - Llengua, societat i comunicació, dedicat a la llengua i a la complexitat. Els continguts són els següents:

1. Presentació, d'Albert Bastardas i Àngels Massip

2. Complexitat i fenomen (socio)lingüístic, d'Albert Bastardas

3. ¿Cómo hablar de complejidad? [Com parlar de complexitat?], de Carlos Gershenson

4. El llenguatge: una visió des de la la teoria de la complexitat, d'Àngels Massip

5. Language and Complexity Considerations: A Biolinguistic Perspective [Consideracions del llenguatge i la complexitat: una perspectiva biolingüística], de Cedric Boeckx, Evelina Leivada i Pedro Tiago Martins

6. El llenguatge com a sistema natural complex, de Lluís Barceló-Coblijn

7. Dos sistemes comunicatius complexos: codi genètic i llenguatge verbal, de Gemma Bel Enguix

8. La nissaga desvalguda de l'home: altricialitat i autoorganització, de Amadeu Viana San Andrés

9. Anàlisi del discurs i complexitat, d'Esperanza Morales López

10. Discurso, prosodia e intencionalidad: una visión desde la complejidad [Discurs, prosodia i intencionalitat: una visió des de la complexitat], de Raquel García Riverón i Alejandro Fidel Marrero Montero

11. Aspectes de semàntica cognitiva en la construcció dels processos emocionals, de Maria Antònia Font Fernández

12. Personas que hablan una misma lengua o personas que comparten conocimiento. ¿Es conveniente el concepto de la lengua para analizar conversaciones bilingües? [Persones que parlen una mateixa llengua o persones que comparteixen coneixement. És convenient el concepte de la llengua per analitzar converses bilingües?] de Roland Terborg i Raquel Acosta Fuentes

13. Sobre complexitat gramatical i complexitat de processament, de Jordi Fortuny


- Publicació de Massip-Bonet, À., & A. Bastardas-Boada (eds.), Complexity perspectives on language, communication and society. Berlin: Springer-Verlag.

 


-ICREA International Symposium on Biolinguistics. October 1-3, 2012, Universitat de Barcelona.

 

 

- ECCS'12 - European Conference on Complex Systems. Brussel.les, 3-7 setembre, 2012.

 

 

- Norbert Elias and Figurational Sociology: Prospects for the Future

 Copenhagen, del 2 al 4 d'abril de 2012

 

- Presentació sobre Entendre i fer ciència al segle XXI  d'Albert Solé i M. José Prieto

Universitat de Barcelona, 28 de març de 2012 a les 16.30 h. a l'aula 4.23 de l'edifici Josep Carner

 

- Conférence-Débat du Réseau Intelligence de la Complexité
 Grande Salle de la FPH, París, 18 de gener de 2012

 

- New Issues in Process Sociology

 Berlín, 5 de desembre de 2011

 

- ECCS'11 - European Conference on ComplexSystems 2011

 Viena, del 12 al 16 de setembre de 2011

 

-Language and Complexity Workshop

  Collegium de Lyon, 23-24 de maig de 2011.

 

- Doctorat Honoris Causa per la UB a Edgar Morin

 Universitat de Barcelona, 23 de novembre de 2010

 

Comments