Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat

CURS ELS JULIOLS UB 2011


Data

11/07/2011 - 15/07/2011


Objectius

Aquest curs es proposa oferir, des de la perspectiva de la complexitat, una nova visió en l’àmbit de la comunicació i les ciències cognitives. Partint d’una estructura interactiva, amb sessions teòriques i activitats participatives, s’hi tractarà de manera especial la projecció del llenguatge i el significat en diferents àrees de coneixement, i se’n facilitarà l’aplicació en àmbits específics. Les explicacions es dinamitzaran amb l’ús de mitjans audiovisuals per facilitar la comprensió dels continguts impartits.Programa

1. Aspectes introductoris. Plantejament i organització del curs
            Angels Massip Bonet
            Enric Puig Giralt

2. Ecosistemes. Models naturals
            Angels Massip Bonet

3. La conversa com a funció emergent
            
Xavier Martorell Fabregat

4. Imatge, cognició i referents culturals
            
Enric Puig Giralt

5. Eines per a un model fractal
            Xavier Martorell Fabregat
            Angels Massip Bonet

6. Comunicació i projecció metafòrica
            Enric Puig Giralt

7. Infants, pantalles i ments: comunicació i socialització des de la complexitat
            Magdalena Albero Andrés

8. Redefinir l'educació: les ciències cognitives
          
 Xavier Martorell Fabregat

9. Per un (nou) pensament integrador: la sociocomplexitat
          
 Albert Bastardas Boada

10. Taula rodona: «Cloenda, conclusions i debat»
          
 Magdalena Albero Andrés
            Albert Bastardas Boada
            Xavier Martorell Fabregat
            Angels Massip Bonet
            Enric Puig Giralt

Comments