Complèxica-10

Complèxica-10

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El desè seminari de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dimecres, 5 d'octubre de 2016, a les 18.00 h., a la sala de professors, de l'Edifici Josep Carner, de la Universitat de Barcelona (c/Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

Amazing Grace: An Analysis of Barack Obama’s Raciolinguistic Performances (vídeo)
   A càrrec de H. Samy Alim
   Professor d’antropologia, lingüística i educació
   Universitat de Standford
   Director del Center for Race, Ethnicity and Language, del Institute for Diversity in the Arts i del African & African American Studies. 

H. Samy Alim és professor d’antropologia, lingüística i educació de la Universitat de Standford, on dirigeix el Center for Race, Ethnicity, and Language (CREAL), el Institute for Diversity in the Arts (IDA) i African & African American Studies (AAAS). Recentment, ha publicat els llibres Raciolinguistics: How Language Shapes Our Ideas about Race (Oxford, 2016) i Articulate While Black: Barack Obama, Language, and Race in the U.S. (Oxford, 2012), en els quals se centra en el llenguatge i la política racial a partir de l’anàlisi de l’ús lingüístic del president Barack Obama i la reacció que provoca a Amèrica. També ha publicat altres llibres com Street Conscious Rap (1999), You Know My Steez (2004), Roc the Mic Right (2006), Tha Global Cipha (2006), Talkin Black Talk (2007), i Global Linguistic Flows (2009). El seu pròxim volum, Culturally Sustaining Pedagogies, es publicarà el 2017.

Resum de la conferència:

El president d’Estats Units d’Amèrica, Barack Obama, està àmpliament considerat com un dels oradors més poderosos i carismàtics del nostre temps. Sense perdre el ritme, sovint es mou entre una xerrada amb informació privilegiada de Washington i les formes culturalment típiques de parlar de la cultura negra - com es mostra en un famós videoclip de YouTube, on Obama va refusar el canvi que li va oferir un caixer afroamericà en un restaurant de Washington, D.C. amb la frase, "Nah, we straight". En aquesta xerrada, s'analitzen les actuacions “raciolingüístiques” de Barack Obama - és a dir, la seva actuació simultània tant de la llengua com de la raça –a través d'una sèrie de contextos diferents, el que demostra la importància cultural i política del seu canvi d’estil.

Comments