Complèxica-6

Complèxica-6

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El sisè seminari de la sèrie Complèxica és un curs anomenat Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecología de presiones [Mort i vitalitat de les llengües analitzades com ecologia de pressions], a càrrec de Roland Terborg (UNAM), que es va portar a terme els dies 8, 15 i 22 de juny de 2015, de 16.00 h. a 19.00 h., a l'aula 3.6 de l'edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona. Aquest curs va comptar amb les següents sessions:

8 de juny de 2015
1. Panorama histórico y desplazamiento de lenguas en México. Los procesos sociales desde la conquista.
    [Panorama històric i desplaçament de llengües a Mèxic. Els processos socials des de la conquesta]
2. La situación actual en México. Puntos de vista sobre el desplazamiento (Schmidt/Dyirbal, Zimmermann, Hill, Grenoble, Edwards, Hamel,        UNESCO, etc.)
    [La situació actual a Mèxic. Punts de vista sobre el desplaçament (Schmidt/Dyirbal, Zimmermann, Hill, Grenoble, Edwards, Hamel, UNESCO,       etc.)]

15 de juny de 2015
1. Ecología de presiones como modelo de acción dentro del marco cognitivo y complejo.
    [Ecologia de pressions com a model d'acció dins del marc cognitiu i complex]
2. Competencia, facilidad compartida.
    [Competència, facilitat compartida]

22 de juny de 2015
1. Los estudios realizados con el equipo
    [Els estudis realitzats amb l'equip]
2. Análisis de presiones que causan el desplazamiento
    [Anàlisi de pressions que causen el desplaçament]

L'assistència és lliure i gratuïta i hi haurà reconeixement ICE per a tots els assistents inscrits a l'activitat, abans del 24 de juny, a través dels següents enllaços:

  • En cas que no us trobeu en cap dels supòsits anteriors i vulgueu un certificat d’assistència, podeu escriure un correu electrònic a l’adreça cusc@ub.edu i indicar les vostres dades personals (nom i cognoms, DNI i sessions a les quals heu assistit).


Aquesta activitat es realitza amb el suport de l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB.Comments