Col·loqui Internacional sobre Llenguatges i Complexitat


International Symposium about Languages and Complexity

Universitat de Barcelona, 3 i 4 de juny de 2010


L’objectiu d’aquest col·loqui sobre Llenguatges i Complexitat és d’impulsar la formulació i la difusió de la perspectiva transdisciplinària de complexitat, fent especial atenció a la seva aplicació en el nivell dels fenòmens sociocognitius relacionats amb el llenguatge, el qual és l’eina per vehicular el pensament i el mètode.

Concretament, el programa va ser el següent:

Dijous, dia 3 de juny

10.00 h: Obertura del col·loqui a càrrec de: Jordi Alberch , vicerector de Recerca, Ignasi X. Adiego, vicedegà de Recerca de la Facultat de Filologia, Albert Bastardas, responsable del Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i d’Àngels Massip, directora del projecte Scripta i Projecció Dialectal i organitzadora del col·loqui.
              Enllaç: Primera part
                          Segona part (fins al minut 0.55)

11.00 h: Pausa i esmorzar.

11.30 h:  La complexitat borrosa (fuzzy) del llenguatge
               Frederic Munné, Universitat de Barcelona

               Enllaç: Primera part (a partir del minut 1.49)
                           Segona part (fins al minut 6.20)

12.30 h: “Los lenguajes de la ciencia y del arte desde un enfoque complejo”
              Maria Novo, Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Universidad Nacional de Educación a Distancia
              Enllaç: En una única part (a partir del minut 7.00 fins al minut 57.51)

19.00 h
:
Seminari CUSC:
"Approaches to linguistic ecology: Coincidences and divergences "
             Salikoko Mufwene i Roland Terborg (Albert Bastardas-Boada, chair)
             Enllaç: Primera part
                         Segona part
                         Tercera part
                         Quarta part
                         Cinquena part

                         


Divendres, dia 4 de juny

9.30 h - 10.45h: 
"Words, Memes and Collective Intelligence: the emergence of distributed cognition"
                           Francis Paul Heylighen, Vrije Universiteit Brussel


10.45 h: Pausa i esmorzar.

11.15 h - 12.30h:  "La 'ecología de presiones' en el desplazamiento de las lenguas”
                            Roland Terborg, Universidad Nacional Autónoma de México


12.30 h - 13.45h: "The Emergence of Complexity in Language: An Evolutionary Perspective"
                            Salikoko Mufwene, University of Chicago


16.00 h -18.00h: Debat i conclusions amb la participació dels conferenciants i dels organitzadors.

Comments