Complèxica-1

Complèxica-1

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El primer seminari de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dimecres, 26 de febrer de 2014, a les 18 h., a la Sala de professors de la Facultat de Filologia, UB (Aribau, 2). Aquest seminari va constar de les següents parts:

    1. Breu presentació del número 11 de la revista LSC – Llengua, societat i comunicació, sobre ‘Llengua i complexitat’. 

    2. Conferència sobre “Complexitat: xarxes, xarxes de xarxes, i més enllà” (vídeo)
        A càrrec d'Albert Díaz-Guilera 
          Catedràtic i director del Departament de Física Fonamental, UB 
          Membre del consell de la Complex Systems Society 
          Coordinador de la xarxa complexitat.CAT (Xarxa Catalana per a l’Estudi dels Sistemes Complexos) 


Resum del seminari
La complexitat s'estén a través de múltiples escales, que van des de l'àtom a les galàxies, i que formen geometries intricades. El comportament complex emergent pot tenir diferents orígens, però avui dia és clar que més enllà de les interaccions no lineals entre unitats, la topologia de les interaccions exerceix un paper fonamental a totes les escales. D'altra banda, les xarxes a diferents nivells estan interactuant. En aquesta xerrada, revisarem els diferents nivells de descripció dels sistemes vius en què ens trobem amb xarxes complexes i mostrarem com sorgeixen en diferents escales i com interactuen. Això va des de l'escala cel·lular mitjançant xarxes metabòliques o xarxes de regulació gènica a les xarxes dels individus a nivell mundial, com Facebook o Twitter, en la societat de les tecnologies de la informació i la comunicació, o les xarxes d'interacció d'espècies en ecosistemes complexos. 

La conferència és una invitació transdisciplinària als estudiosos dels sistemes lingüístics i de la comunicació perquè puguin conèixer les últimes aportacions de les ciències de la complexitat. El fenomen lingüístic humà és un fet clarament complex i multidimensional, per la qual cosa els estudiosos no hem de restar absents i ignorants del que en altres disciplines s'està elaborant i que ens pugui ser d'ajut en la renovació teòrica i conceptual dels nostres camps. L'explicació del professor Díaz-Guilera pot ser-nos ben útil de cara a l'aplicació de les noves idees i eines a les nostres teoritzacions i recerques.

Per a més informació:
            - Com funcionen les xarxes complexes?
            - Xarxes socials. Fonaments i Aplicacions, d'Agustí Canals, Albert Díaz-Guilera, José Luis Molina, Beatriz
              Patraca. 
              Barcelona, Manuals U.O.C.         
            - Bloc Xarxes socials i llengües 
             


Comments