Complèxica-3

Complèxica-3

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El tercer seminari de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dimecres, 11 de juny de 2014, a les 18 h., a la Sala de professors de la Facultat de Filologia, UB (Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

- Conferència sobre "El llenguatge natural com a cruïlla científica" (vídeo)
  A càrrec de Gemma Bel Enguix
  Doctora en Lingüística per la URV
  Investigadora Marie Curie a la Universitat de Aix-Marseille.

Gemma Bel Enguix, doctora en Lingüística per la URV, ha tingut contractes post-doctorals a Milano-Bicocca i Georgetown i ha treballat com a investigadora Ramon y Cajal a la URV. Actualment, és investigadora Marie Curie a la Universitat de Aix-Marseille.

La seva recerca es desenvolupa en un camp comú entre la lingüística, la biologia i la informàtica, sobretot buscant l'aplicació de models bio-inspirats a l'estudi del llenguatge natural. En els darrers anys, aquesta línia s'ha vist reforçada per la consideració del llenguatge natural com a sistema adaptatiu complex.  Ha editat llibres sobre la interacció biologia-computació-informàtica, com:
  • Bel-Enguix, G., Dahl, V. & Jiménez-López, M.D., Eds. (2011), Biology, Computation and Linguistics: New Interdisciplinary paradigms. IOS Press. 
  • Bel-Enguix, G. & Jiménez-López, M.D., Eds. (2010), Language as a Complex System. Cambridge Scholars Publishing. 
També ha publicat altres articles sobre llenguatges formals, com són els següents:
  • Bel-Enguix, G., Jiménez-López, M.D.. & Martín-Vide, C., Eds. (2008), New Developments in Formal Languages and Applications. Series Studies in Computational Intelligence, vol. 113, Berlin, Springer. 
Ha publicat nombrosos articles en revistes, gairebé sempre relacionats amb aspectes matemàtics del llenguatge:
  • Barahona, P., Bel-Enguix, G., Dahl, V., Jiménez-López, M.D., Krippahl, L. (2013), Generation of Classification Trees from Variable Weighted Features, Natural Computing, March 2013 
  • Ferrer-i-Cancho, R., Forns, N., Hernández-Fernández, A., Bel-Enguix, G., Baixeries, J. (2012), The Challenges of Statistical Patterns of Language: The Case of Menzerath’s Law in Genomes, Complexity 18 (3): 11-17.

- Resum del seminari:

El seminari vol explicar com l’estudi del llenguatge natural necessita la col·laboració de diferents ciències. La lingüística, com a àrea que tracta específicament el llenguatge natural és, per definició, una ciència interdisciplinària. També s'explicaran els dos fets que han contribuït de forma fonamental a la proliferació dels estudis interdisciplinaris: d’una banda, el desenvolupament de disciplines que tenen un clar caràcter transversal, com la informàtica i de l’altra, la comprensió que molts ens, tant naturals com artificials, poden compartir característiques que aconsellen un estudi conjunt. 

Dins aquest marc, el llenguatge natural és un exemple d’element polièdric, que no es pot abordar sense la participació coordinada de molts àmbits del saber. Aquestes característiques tenen efectes directes en la manera de concebre’n l’estudi i l’abast, obre noves perspectives, i obliga a una reformulació dels corrents que fins avui havien estat preeminents. Per això, aquest seminari es fixarà principalment en la nova visió de la dicotomia sincronia /diacronia, el paper de la informàtica més enllà del seu rol d’eina i l’impacte dels models bio-inspirats sobre la lingüística teòrica.Comments