Complèxica-9

Complèxica-9

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El novè seminari de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dilluns, 23 de maig de 2016, a les 18.00 h., a l'aula 0.3 de l'Edifici Josep Carner, de la Universitat de Barcelona (c/Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

- Ramon Llull: representacions gràfiques de la complexitat (vídeo)
    A càrrec d'Albert Soler
    Professor titular de literatura catalana medieval, Universitat de Barcelona. 
    Director de la comissió editora del Patronat Ramon Llull. Co-coordinador de la Base de Dades Ramon Llull i del Diccionari de Textos Catalans Antics.

Albert Soler és professor titular de literatura catalana medieval. S’ha especialitzat en la literatura catalana del segle XIII; sobretot, en Ramon Llull. És autor de les edicions crítiques del Llibre de l'orde de cavalleria (1988), del Llibre d'amic i amat (1995), del Romanç d'Evast e Blaquerna (2009) de Ramon Llull, aquesta última en col·laboració amb Joan Santanach, del Llibre de contemplació en Déu, en col·laboració. Ha publicat el llibre Ramon Llull as a Vernacular Writer: communicating a New Kind of Knowledge (Londres: Tamesis, 2016), juntament amb Lola Badia i Joan Santanach. Ha publicat articles especialitzats a revistes com Caplletra, Estudis romànics, Llengua & Literatura, Studi medievali, Studia lulliana, Traditio. Ha participat en diversos projectes de recerca dirigits per Lola Badia i Anthony Bonner. És membre del consell de redacció de la revista Studia lulliana, des de 1994. Ha estat director del Departament de Filologia Catalana entre 2009 i 2013.

Resum:

Llull va acompanyar el seu original sistema de pensament, l’Art lul·liana i els seus derivats, de múltiples representacions gràfiques. Al darrere, hi ha models matemàtics: grafs, hipergrafs i reticles. Aquest aparat de figures és un exemple del que, en la moderna ciència, la tecnologia o l’administració d’empreses, s’anomena raonament diagramàtic. La naturalesa dinàmica de les representacions gràfiques lul·lianes i els raonaments que generen són expressió del dinamisme i de la complexitat de la mateixa realitat. Només una ment prodigiosa com la de Llull és capaç de concebre un sistema obert i generatiu de gran abast com el seu.


Comments