Complèxica-12

Complèxica-12

Seminaris per a la transdisciplinarietat

 

El dotzè seminari de la sèrie Complèxica es portarà a terme el dimecres,  29 de març de 2017, a les 18.00 h., a la sala de professors, de l'Edifici Josep Carner, de la Universitat de Barcelona (c/Aribau, 2). Aquest seminari constarà de la següent conferència:

De com vaig construir una teoria o la necessitat de donar compte d'un objecte complex

  A càrrec de Teresa Cabré

  Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona.

  Catedràtica emèrita a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

  Presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

M. Teresa Cabré Castellví és doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1977) i catedràtica emèrita a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. És presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Va ser fundadora i la primera directora del Centre de Terminologia Termcat, entre 1985 i 1989, i va crear i dirigir l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra, entre 1994 i 2004. En el marc de l’IULA, és la fundadora del grup de recerca IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) i la directora de l’Observatori de Neologia des de la seva creació el 1988. La seva recerca se centra en la lexicologia, la terminologia, el discurs especialitzat i la neologia. Entre les seves publicacions, cal destacar La terminologia: La teoria, els mètodes, les aplicacions (1992) (traduïda al castellà, l’anglès i el francès), A l’entorn de la paraula (1994) i La Terminología: Representación y comunicación (1999). Se li va concedir la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic per la seva dedicació docent i investigadora a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra i per la seva contribució al desenvolupament de la lingüística aplicada catalana, bàsicament la lexicografia i la terminologia (1996) i el 2015 la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. En l’àmbit acadèmic, ha obtingut el premi del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra a la Qualitat en la Docència (2009) i és Doctora Honoris Causa per la Universidad Ricardo Palma (Lima, 2006), professora honorària de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Lima, 2006) i membre d’honor del Colegio de Traductores del Perú (Lima, 2006). En l’àmbit internacional, ha estat premiada amb el premi internacional Eugen Wüster (2007) i ha estat reconeguda com a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pel Ministeri de la Cultura i de la Comunicació de la República Francesa (2008).

 

Resum de la conferència:

La terminologia com a objecte de coneixement va ser tractada des del primer terç del segle XX per E. Wüster. Aquest objecte va ser descrit sobre una base reduccionista i idealista i va constituir la concepció dominant en terminologia fins pràcticament els anys noranta. Aquesta proposta va començar a ser posada en qüestió amb els avenços de les ciències cognitives i amb la introducció d'aproximacions lingüístiques de base social i comunicativa. La qüestió que es va plantejar aleshores va ser si es podia donar compte d'un objecte des de tants i diversos punts de vista. L'intent de donar resposta en aquesta qüestió em van portar a formular una sèrie de principis i condicions que permetessin enquibir una teoria lingüística dels termes al costat d'altres teories.Comments