Seminaris 'Complèxica'


Complèxica

Seminaris per a la transdisciplinarietat


- Seminari preliminar de la sèrie Complèxica, Complèxica -0, amb la conferència "Survival of scientific concepts" de Robert Hristovski, celebrada el 20 de gener de 2014. 

- Primer seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -1, amb la breu presentació del número 11 de la revista LSC i la conferència sobre “Complexitat: xarxes, xarxes de xarxes, i més enllà” d'Albert Díaz-Guilera, celebrat el 26 de febrer de 2014. 

- Segon seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 2, amb la conferència “De Vico a Peirce: complexitat en les ciències humanes” d'Amadeu Viana, que es va celebrar el 7 d'abril de 2014. 

- Tercer seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 3, amb la conferència “El llenguatge natural com a cruïlla científica de Gemma Bel Enguix, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2014. 

- Quart seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 4, amb la conferència Complejidades de la fonología suprasegmental de M. Pilar Ballesteros, que es va celebrar el dia 5 de novembre de 2014. 

- Cinquè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 5, amb l'acte de presentació el llibre Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat, coordinat per Àngels Massip i Bonet i Albert Bastardas i Boada i amb la taula rodona Cognició, comunicació i comportament social en els humans: quins camins per a avançar complèxicament?, a càrrec de Frederic Munné, Sebastià Serrano i Òscar Vilarroya, que es va celebrar el dia 19 de març de 2015. 

- Sisè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 6, amb les conferències "Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecología de presiones", a càrrec de Roland Terborg (UNAM), que es van celebrar el dia 8, 15 i 22 de juny de 2015. 

- Setè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica - 7, amb una conferència sobre Norbert Elias, a càrrec de Jordi Collet Sabé (Universitat de Vic – UCC i University College London) que es celebrà el dia 2 de desembre de 2015.

- Vuitè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-8, amb la conferència "El multilingüisme des de la complexitat", a càrrec d'Esperanza Morales López (Universitat de La Corunya), que es celebrà el dia 2 de juny de 2016.

- Novè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-9, amb la conferència "Ramon Llull: representacions gràfiques de la complexitat", a càrrec d'Albert Soler (Universitat de Barcelona), que se celebrà el dia 23 de maig de 2016.

- Desè seminari de la  sèrie Complèxica, Complèxica-10, amb la conferència "Amazing Grace: An Analysis of Barack Obama's Raciolinguistic Performances", a càrrec H. Samy Alim (Universitat de Standford), que es va celebrar el dia 5 d'octubre de 2016.

- Onzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-11, amb la conferència "Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d'un itinerari de recerca", a càrrec de Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Castelló), que es va celebrar el dia 9 de març de 2017.

- Dotzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-12, amb la conferència "De com vaig construir una teoria o la necessitat de donar compte d'un objecte complex", a càrrec de Teresa Cabré (Universitat Pompeu Fabra), que es va celebrar el dia 29 de març de 2017.

- Tretzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-13, amb la conferència "Language Policy in Canada and Spain", a càrrec de Kenneth McRoberts (Universitat de York, Toronto), que es va celebrar el dia 5 d'abril de 2017.

- Catorzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-14, amb la conferència "El paradigma de la complejidad y la sociología: hacia una integración de sus vertientes epistemológica y metodológica", a càrrec d'Álvaro Malaina, que es va celebrar el dia 25 de maig de 2017.

- Quinzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-15, amb la conferència "El significado como sistema complejo", a càrrec d'Alexander Andrason, que es va celebrar el dia 8 de juny de 2017.

- Setzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica-16, amb la conferència "Repensar les ciències socioculturals a partir de Darwin (teoria de l’evolució)", a càrrec de Josep Maria Masjuan, que es va celebrar el dia 1 de març de 2018.