Complèxica-0

Complèxica-0

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El seminari preliminar de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dilluns, 20 de gener de 2014, a les 19 h., a la Sala de professors de la Facultat de Filologia, UB (Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

- Conferència sobre "Survival of scientific concepts"
   A càrrec de Robert Hristovski
   University of Ss. Cyril and Methodius
   Faculty of Physical Education
   Skopje, Macedonia

- Resum del seminari:

Els conceptes transversals de la complexitat s'han d'entendre com a principis que reflecteixen com funciona la natura. L'objectiu en la ciència és emprar el mínim nombre de principis independents per explicar el màxim nombre de fenomens. Hi ha un seguit de conceptes que podem observar en tots els nivells d'organització de la matèria i que quan en fem una descripció presenten comportaments molt similars en els diferents nivells.

 

Fixem-nos per exemple en les inestabilitats, que solen produir mutacions en els sistemes i que són resultat de processos dinàmics en qualsevol àmbit de la natura, inestabilitats nuclears, atòmiques, còsmiques, moleculars, químiques, en la vida (cèl·lules, teixits, cervell, proteïnes, DNA, RNA…), en els processos psicomotors  (accions, memòries,  pensaments, intencions, decisions), en la societat. En la conferència s'il·lustra amb imatges algunes inestabilitats en tots aquests àmbits i se'n fa una representació en gràfiques perquè en puguem valorar les similituds i diferències.
Comments