Complèxica-11

Complèxica-11

Seminaris per a la transdisciplinarietat

L'onzè seminari de la sèrie Complèxica es va celebrar el dijous, 9 de març de 2017, a les 17.30 h, a la sala de professors, de l'Edifici Josep Carner, de la Universitat de Barcelona (c/Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

- Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d'un itinerari de recerca (vídeo)

A càrrec de Vicent Salvador

Catedràtic de filologia catalana

Universitat Jaume I de Castelló

Vicent Salvador és catedràtic de filologia catalana a la Universitat Jaume I de Castelló. Ha treballat sobre literatura contemporània, pragmaestilística i anàlisi dels discursos (literari, mèdic, divulgatiu i polític, entre d'altres).

Algunes de les seves publicacions recents són les següents:

- “Metaphor and style in Catalan”, dins: Lluís Payrató & Josep M. Cots (eds.), The Pragmatics of Catalan, Berlin/Boston: Walter De Gruyter, 2011

- L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui, València: Tres i Quatre, 2012

- Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània, Alacant: Gil Albert, 2013

- “The clinical case report as a discourse genre in the context of professional training”, dins N. Edo & P. Ordóñez (eds.), New insights into the analysis of medical discourse in professional, academic and popular settings, Bristol: Multilingual Matters, 2016

- “Identitat i perifèries urbanes: el barri valencià del Cabanyal”, eHumanista IVITRA, en premsa

Resum de la conferència:

El terme “filologia” pot semblar avui hiperespecialitzat, antiquat i desproveït d’atractiu per al jovent i, òbviament, no és innegociable com a rètol acadèmic. Però, d’altra banda, pot ser interpretat en un sentit ampli com un contenidor o espai de coneixement que permet integrar-hi diversos sabers i incorporar, a més de la lingüística estricta, l’estudi de les seves perifèries, entre les quals hi ha les dimensions literàries i culturals, amb una actitud interdisciplinària en l’àmbit de la comunicació social.

Des d’aquesta perspectiva, el concepte de filologia no és aliè a la mirada de l’explorador intel·lectual que vol trepitjar nous territoris, vedats sovint per prejudicis professionals o inèrcies d’especialista. El testimoniatge d’un itinerari personal de recerca, amb les anècdotes del viatge epistemològic corresponent, pot ser útil per a la reflexió col·lectiva sobre les fronteres de les ciències del llenguatge.