Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística

El Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística (que forma part de l'UBICS) és un grup consolidat amb membres de diferents universitats i provinents de diferents àmbits de recerca. És inter- i transdisciplinari, està dirigit pel Dr. Albert Bastardas i Boada, i està ubicat físicament al Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona.

Els investigadors del grup provenen d'una àmplia varietat d'orígens, des de les ciències socials a la física, passant per la lingüística, la intel·ligència artificial, la psicologia, la sociologia, la sociolingüística, les ciències de la comunicació, i els estudis literaris. La filosofia del grup és intrínsecament inter- i transdisciplinària, més enllà de les fronteres tradicionals entre ciències "dures" i "toves". El nostre objectiu immediat és aplicar els nous coneixements en filosofia de la ciència i les aportacions de les distintes línies que treballen en complexitat a les dites tradicionalment ciències humanes i socials, tot cercant la creativitat conceptual i teòrica al servei d'una millor comprensió general de l'existència humana.