Seminaris 'Complèxica'

Complèxica

Seminaris per a la transdisciplinarietat

- Seminari preliminar de la sèrie Complexica, Complèxica -0, amb la conferència "Survival of scientific concepts" de Robert Hristovski, celebrada el 20 de gener del 2014.

- Primer seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -1, amb la breu presentació del número 11 de la revista LSC y la conferència sobre “Complexitat: xarxes, xarxes de xarxes, i més enllà” d'Albert Díaz-Guilera, celebrada el 26 de febrer del 2014.

- Segon seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -2, amb la conferència “De Vico a Peirce: complexitat en les ciències humanes” d'Amadeu Viana, que es va celebrar el 7 d'abril del 2014.

- Tercer seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -3, amb la conferència “El llenguatge natural com a cruïlla científica" de Gemma Bel Enguix que es va celebrar l'11 de juny del 2014.

- Quart seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -4, amb la conferència “Complejidades de la fonología suprasegmental" de M. Pilar Ballesteros que es va celebrar el 5 de novembre del 2014.

- Cinquè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -5, amb l'acte de presentació del llibre Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat, coordinat per Àngels Massip Bonet i Albert Bastardas Boada i amb la taula rodona Cognició, comunicació i comportament social en els humans: quins camins per a avançar complèxicament?, a càrrec de Frederic Munné, Sebastià Serrano i Òscar Vilarroya, que es va celebrar el 19 de març del 2015.

- Sisè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -6, amb les conferències "Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecología de presiones", a càrrec de Roland Terborg (UNAM), que es va celebrar el 8, 15 i 22 de juny del 2015.

- Setè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -7, amb una conferència sobre Norbert Elias a càrrec de Jordi Collet Sabé (Universitat de Vic – UCC y University College London) que es va celebrar el 2 de desembre del 2015.

- Vuitè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -8, amb la conferè ncia "El multilingüisme des de la complexitat "

d'Esperanza Morales López (Universidad de La Coruña) que es va celebrar el dijous, 2 de juny del 2016, a les 18:00 h. a l'aula Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Novè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -9, amb la conferència "Ramon Llull: representacions gràfiques de la complexitat" d'Albert Soler (Universitat de Barcelona) que es va celebrar el 23 de maig, a les 18:00 h., a l'aula 0.3 de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Desè seminaride la sèrie Complèxica, Complèxica -10, amb la conferència "Amazing Grace: An Analysis of Barack Obama’s Raciolinguistic Performances" de H. Samy Alim (Universitat de Standford) que es va celebrar el 5 d'octubre, a les 18:00 h. a la sala de professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Onzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -11, amb la conferència "Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d'un itinerari de recerca, a càrrec de Vicent Salvador (Universitat Jaume I de Castelló), que es va celebrar el 9 de març del 2017, a les 17:30 h. a la Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Dotzè seminari de la sèrie Complèxica, Complèxica -12, amb la conferència "De com vaig construir una teoria o la necessitat de donar compte d'un objecte complex", a càrrec de Teresa Cabré (Universitat Pompeu Fabra), que es va celebrar el 29 de març del 2017, a les 18:00 h. a la sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Seminari tretzè de la sèrie Complèxica, Complèxica-13, amb la conferència "Language Policy in Canada and Spain", a càrrec de Kenneth McRoberts (Universitat de York, Toronto), que es va celebrar el 5 d'abril del 2017, a les 16.30 h., a l'aula 3.4 de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Seminari catorzè de la sèrie Complèxica, Complèxica-14, amb la conferència "El paradigma de la complejidad y la sociología: hacia una integración de sus vertientes epistemológica y metodológica", a càrrec d'Álvaro Malaina, que es va celebrar el 25 de maig del 2017, a les 18.30 h., a la Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Seminari quinzè de la sèrie Complèxica, Complèxica-15, amb la conferència "El significado como sistema complejo", a càrrec d'Alexander Andrason (Universitat de Stellenbosch), que es va celebrar el 8 de juny del 2017, a les 17.30 h., a la Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Seminari setzè de la sèrie Complèxica, Complèxica-16, amb la conferència "Repensar les ciències socioculturals a partir de Darwin (teoria de l’evolució), a càrrec de Josep Maria Masjuan, que es va celebrar l'1 de març del 2018, a les 18.00 h., ala Sala de Graus de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.

- Seminari disset de la sèrie Complèxica, Complèxica-17, amb la conferència "Ètica periodística: una anàlisi de les tensions entre el dret a la informació amb el principi de confidencialitat i el dret a la intimitat", a càrrec de Laura Serral Casanova, que es va celebrar l'1 d'octubre del 2019, a les 16.30 h., a la Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona.